Resande & Kultur

Lilla Teatern söker nya musikaler genom nordiskt samarbete

Var är de stora nordiska musikalerna? Det frågar sig det samnordiska projektet Den nordiska rösten och Lilla Teatern, projektets huvudman i Finland, som under de två kommande åren ska vaska fram guldkorn ur den nordiska musikalpotentialen. Musikalidéer efterlyses nu genom open call. Av det inkomna materialet väljer en jury ut ett urval för bearbetning i workshopar handledda av proffs. Målet är att stöda upphovspersonernas skaparprocess och på sikt öka utbudet av nyskriven nordisk musikal.

Lilla Teatern©

Jakob Höglund, konstnärlig ledare och regissör, gläder sig över samarbetet.   

– På Lilla Teatern vill vi utforska nya musikteaterformat. Vår målsättning är att skapa minst en musikteaterproduktion om året och i framtiden mer nyskriven musikal. Vi ser fram emot att vara med och utveckla det nordiska musikalfältet, säger Höglund, som ser Lilla Teaterns koppling till Finlands största musikalscen, Helsingfors Stadsteater, som en stor tillgång.

De svenska och norska scenkonstfälten representeras av Östgötateatern (SE), Smålands Musik & Teater (SE), Musikteaterforum (NO) och Musikteaterhögskolan (NO) – samtliga centrala aktörer för teater och musikal.

Den nordiska rösten är en konkret fortsättning på projektet Musikalplattform som genomfördes i Sverige 2017-2020.

– Det är spännande att föra vidare de goda erfarenheter vi samlat på oss under åren med Projektet Musikplattform och att nu få fortsätta projektet även i Norge och Finland, säger Lena Uhlander, projektsammankallare och konsult på svenska TYP Kulturkapital.

Open call i april 2021

Open call i Finland inleds den 12 april 2021 och ansökningstiden pågår till 31.8.2021. I första hand välkomnas musikalalster, texter och låtar på svenska men även finskspråkigt och flerspråkigt material beaktas. Både professionella inom scenkonstbranschen och icke etablerade är välkomna att ansöka.

Ansökningarna bedöms av en jury och de utvalda bidragen inbjuds till workshoptillfällen på Lilla Teatern under våren 2022. Under workshoparna hjälper proffs upphovsmakarna att slipa och vidareutveckla sina verk och förhoppningsvis öppnar detta i förlängningen dörrar till beställare och produktionsbeslut.

En utförligare beskrivning av ansökningsförfarandet finns här.

Den nordiska rösten finansieras av Nordisk kulturkontakt och Nordisk Kulturfond.

www.lillateatern.fi

Tässä voisi olla sinun yrityksesi
mainos.

Your ad could be here.
materials@freshmedia.fi

Till dagens kurs
Senaste Nytt
I Samarbete med