Kaupan alan yritykset uskovat selviytymiseen koronakriisistä

Kotkan Kauppatie ry ja Cursor Oy toteuttivat yhdessä kyselyn Kotkan kaupallisten keskustojen toimijoille. Tarkoituksena oli selvittää koronan vaikutuksia kaupallisille toimijoille sekä selvittää yritysten näkymiä rajoitusten vähittäin poistuessa. Lähes kaikki (91,9 %) kyselyyn vastanneet uskoivat liiketoimintansa selviävän koronakriisistä. Vähiten uskoa selviämiseen oli osalla erikoistavarakaupan edustajista.

Cursor Oy

- Hyvä huomata, ettei kriisi ole vienyt uskoa yrittäjyyteen ja valtaosa uskoo selviytyvänsä sen yli, arvioi Kotkan Kauppatien toiminnanjohtaja Samuli Kansa.

Vajaassa puolessa (48,8 %) vastaajayrityksistä työntekijämäärä oli säilynyt ennallaan (pääosin tukkukaupan ja päivittäistavarakaupan alalla). Päivittäistavarakaupassa se oli jopa noussut (4,8 % vastaajista).   
Yrityksen toiminta oli pysynyt ennallaan yli puolella (51,6 %) vastaajista (pääosin kaupan alalla) ja osa (6,5 %) oli jopa laajentanut toimintaansa (päivittäistavarakauppa).

Noin neljännes (24,2 %) vastaajista oli sulkenut yrityksensä kriisin ajaksi. Näitä olivat pääosin ravintolat ja kahvilat mutta myös erikoistavarakauppa ja muu palveluliiketoiminta. Vastanneista 45,2 %:lla liike oli ollut auki normaalisti ja 30,6 %:lla supistetuin aukioloajoin.

Liikevaihto oli laskenut 72,5 % yrityksistä, mutta noussut 16,1 %:lla (pääosin päivittäis- ja erikoistavarakauppa) verrattuna edelliseen vuoteen.

Markkinointi oli pysynyt ennallaan yli puolella (51,6 %) ja kasvanut 12,9 %:lla. Eniten oli kasvanut sosiaalisen median kautta tapahtunut markkinointi (68,4 %) sekä suoramarkkinointi sähköpostin (32 %) ja nettisivustojen ym. kanavien (26,3 %) kautta.

Verkkokauppa oli lähes puolella vastaajista (45,2 %) toimialasta riippumatta tai oli tulossa tai suunnitteilla (12,9 %). Myynti verkkokaupan kautta oli lisääntynyt pääosin päivittäis- ja tukkukaupan alalla, mutta ei juurikaan ollut lisääntynyt muilla toimialoilla.  

Korona-aikana yritystukea oli hakenut yli puolet (54,8 %) vastaajista, mutta sitä oli saanut alle puolet (40,3 %) vastanneista. Osalla prosessi oli vielä kesken (8,1 %).  
- Ilahduttavan moni kaupanalan yritys on hakenut ja saanut koronatukea. Tällä on varmasti vaikutuksia yritysten positiivisiin tulevaisuuden näkymiin, sanoo yrityspalvelujohtaja Tiina Paavola Cursorilta.

Kiitos Cursorille ja kaupungille

Avoimissa kommenteissa toivottiin mm. verkottumistilaisuuksia yrittäjille, enemmän yhteydenottoja yrittäjien suuntaan, apua markkinointiin, someen ja verkkokaupan perustamiseen. Kaivattiin myös elämää ja palveluita rannoille sekä tuotteistettuja matkailu- ja retkeilypaketteja, jotka olisivat helposti paikallisten ja turistien löydettävissä. Kotkan ja sen palveluiden tunnettuuden lisäämistä suositeltiin niin turisteille kuin pääkaupungista poismuuttoa suunnitteleville ja etätyömahdollisuuksien hyödyntämistä.

Lainaus avoimista kommenteista: ”Kiitos Cursor, todella hyvin olette hoitaneet yrityksiä. Kaupungille myös iso kiitos.”

Kysely toteutettiin 8.-21.6.2020 ja siihen saatiin 62 vastausta.  Suurin yksittäinen vastaajaryhmä oli erikoistavarakauppa (51,6 %) joiden työntekijämäärä jakautui tasaisesti 1-2, 9-15, 16-39 ja 40-99 henkilön välille.

Cursorin maksuton yritysneuvonta palvelee normaalisti kesän ajan arkisin 8 – 16 numerosta 040 190 2555 ja ajanvarauksella palvelupisteissä Kotkassa ja Haminassa.

Helsngin Messukeskus
2020
Messut peruttu
toistaiseksi
koronaviruksen
(COVID-19)
vuoksi.
Turun Messukeskus
2020
Messut peruttu
toistaiseksi
koronaviruksen
(COVID-19)
vuoksi.
Päivän kurssi
Viimeisimmät uutiset
Koeajossa
Yhteistyössä