Finnfund sijoittaa 15 miljoonaa dollaria Afrikan ruokaturvaa parantavaan Phatisa Food Fund 2 -rahastoon

Suomalainen kehitysrahoittaja ja vaikuttavuussijoittaja Finnfund on yhdessä johtavien kehitysrahoittajien ja vaikuttavuussijoittajien kanssa tehnyt 82 miljoonan Yhdysvaltain dollarin yhteisen rahoitussitoumuksen Phatisan hallinnoimaan Phatisa Food Fund 2 -rahastoon.

Finnfund©

Rahasto sijoittaa ruoantuotannon arvoketjuun Afrikassa. Investointeja voidaan tehdä esimerkiksi koneellistamiseen, siipikarjan ja lihantuotantoon, elintarvikkeiden jalostukseen ja valmistamiseen, logistiikkaan ja jakeluun koko Saharan eteläpuolisen Afrikan alueella. Investointi vahvistaa ja lisää elintarvikkeiden tarjontaa, paikallista tuotantoa ja jakelukanavia koko alueella.

Rahaston viimeisellä rahoituskierroksella mukaan liittyvään sijoittajaryhmään kuuluvat CDC (30 miljoonaa dollaria), Norfund (20 miljoonaa dollaria), Finnfund (15 miljoonaa dollaria), FinDev Canada (10 miljoonaa dollaria) ja BIO (7 miljoonaa dollaria). Viimeinen rahoituskierros kasvoi tämän myötä 143 miljoonaan dollariin ja kokoaa yhteen kehitysrahoittajia sekä yksityisiä sijoittajia vahvistamaan laadukkaan ruoan tuotantoa Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, jossa arvioiden mukaan jopa 239 miljoonaa ihmistä kärsii ruokaturvattomuudesta eli ruokaan liittyvästä puutteesta ja nälästä.

Sijoittamalla ruoan arvoketjun eri vaiheissa toimiviin yrityksiin, rahasto tavoittelee vaikutusta yli 90 000 pienviljelijään ja pienyrittäjään. Tavoitteena on luoda yli 2000 pysyvää työpaikkaa sekä ylläpitää lisäksi 10 000 työpaikkaa. Rahasto on jatkoa Phatisa African Agriculture Fund -rahastolle, joka on luonut yli 1800 työpaikkaa ja hyödyttänyt 86 000 viljelijää yli 20 markkinalla eri puolilla Afrikkaa.

Phatisa Food Fund 2 tulee tukemaan pienviljelijöitä ja pienyrittäjiä osaamisen kehittämisessä. Rahasto pyrkii laajentamaan markkinoille pääsyn ja taloudellisen kasvun mahdollisuuksia. Rahasto tulee myös auttamaan viljelijöitä kohtuuhintaisten tuotteiden saatavuuden parantamisessa sekä edistämään hyviä viljelymenetelmiä. Tavoitteena on parantaa satojen kriisikestävyyttä sekä vähentää ruokahävikkiä ja jätettä 50 prosentilla rahoitetuissa yrityksissä samalla kun tuotantoa sekä taloudellista tuottoa ja tuloja kasvatetaan.

Investointi edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita 1 (ei köyhyyttä), 2 (ei nälkää), 8 (ihmisarvoista työtä ja talouskasvua), 5 (sukupuolten tasa-arvoa), 12 (vastuullista kuluttamista) ja 13 (ilmastotekoja).

Phatisa Foaod Fund 2 on myös mukana 2X Challenge -aloitteessa. Sen tavoitteena on tukea yrityksiä, jotka tarjoavat kehittyvien maiden naisille mahdollisuuksia johtajuuteen, laadukkaita työpaikkoja sekä tuotteita ja palveluita, jotka parantavat heidän osallisuuttaan ja osallistumismahdollisuuksiaan taloudelliseen toimintaan.

"On hienoa, että saamme tämän monikansallisen sijoittajaryhmän mukaan Phatisa Food Fund 2 -rahastoon. Rahaston tavoitteena on lisätä investointeja Afrikan pääomavajeesta kärsivään maatalouteen ja ruoantuotannon arvoketjuun. Kehitysvaikutukset, kaupallisista periaatteista tinkimättä, ovat Phatisan sijoittamisen ytimessä. Rahaston sijoituskauden sekä lahjakkaisiin, eteenpäin meneviin tiimeihin tehtävien sijoitusten myötä haluamme kasvattaa arvonluontia, lisätä osallistavaa ja kestävää kasvua sekä ratkaista sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä haasteita, jotka vaikuttavat moniin eniten kehityksestä syrjässä oleviin ihmisiin Afrikassa", sanoo Phatisan Managing Partner Stuart Bradley.

"Olemme iloisia voidessamme osallistua tähän rahastoon kumppaneidemme kanssa. Ruoan saannin, paikallisen ruoantuotannon ja -jakelun vahvistaminen ja lisääminen – ruokaturvan parantaminen ja pienviljelijöiden tukeminen – ovat Finnfundin tehtävän ytimessä. Erityisesti nyt keskellä koronapandemiaa on erittäin tärkeää kanavoida rahoitusta Afrikan maataloudelle ja elintarviketuotannolle", sanoo Finnfundin apulaisjohtaja ja rahastojen salkkuvastaava Riikka Molander.

Helsngin Messukeskus
2020
Messut peruttu
toistaiseksi
koronaviruksen
(COVID-19)
vuoksi.
Turun Messukeskus
2020
Messut peruttu
toistaiseksi
koronaviruksen
(COVID-19)
vuoksi.
Päivän kurssi
Viimeisimmät uutiset
Koeajossa
Yhteistyössä