Ensimmäiselle suomalaiselle yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuudelle eurooppalaista ja pohjoismaista rahoitusta kouluhankkeeseen

Suomen ensimmäinen yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuden rahoitushanke kuntatasolla. Hankkeessa rakennetaan ajanmukaisia opetustiloja Espooseen. Tarkoituksena on edistää osallisuutta ja elinikäistä oppimista sekä parantaa edelleen koulutuksen laatua.
Hankkeeseen saadaan lainaa Euroopan investointipankilta (60 miljoonaa euroa), Pohjoismaiden investointipankilta (enintään 75 miljoonaa euroa) ja OP Yrityspankilta (enintään 35 miljoonaa euroa) 21,5 vuoden laina-ajalla.
Rahoitusta tuetaan Euroopan komission Euroopan strategisten investointien rahastosta (ESIR-rahasto).

Euroopan Investointipankki EIB

Espoon kaupunki on tehnyt Suomen ensimmäisen yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuutta (Public-Private Partnership, PPP) koskevan rahoitusjärjestelyn, jolla tuetaan koulutusinfrastruktuurihanketta. Tätä tarkoitusta varten perustettu projektiyhtiö, Kumppanuuskoulut Oy, tukee kahdeksan koulun ja päiväkodin rakentamista. Tilat on tarkoitettu 4 000 lapselle ja nuorelle. Euroopan investointipankki (EIP) on myöntänyt hankkeelle 21,5 vuoden laina-ajalla 60 miljoonan euron lainan. Se kanavoidaan ESIR-rahastosta, joka on osa Euroopan investointiohjelmaa. Lisäksi Pohjoismaiden investointipankki (NIB) on myöntänyt hankkeelle yhtä pitkäaikaisen lainan, joka on määrältään enintään 75 miljoonaa euroa.

Palveluntuottajana toimivan Kumppanuuskoulut Oy:n ja Espoon kaupungin välinen sopimus on ensimmäinen kuntatason hanke, joka toteutetaan Suomessa PPP-mallilla. Uudet opetustilat on määrä ottaa käyttöön vuosina 2022–2024. Kumppanuuskoulut vastaa tilojen rahoituksesta, suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta vuoteen 2042 saakka.

"Tämä hanke voi olla todella merkittävä Suomelle. Se on erinomainen esimerkki siitä, miten julkinen sektori voi käyttää Euroopan investointiohjelman mukaista rahoitusta yksityisten sijoittajien saamiseksi mukaan toimimaan yleisen edun hyväksi", sanoo EIP:n varapuheenjohtaja Thomas Östros. "Suomi on jo kärjessä menestyksekkään koulutuksen saralla, ja on hienoa, että Suomi investoi edelleen siihen, että lapsille tarjotaan parhaat mahdolliset tilat oppimiseen ja opiskeluun."

Talouspolitiikasta vastaava EU-komissaari Paolo Gentiloni toteaa, että "EU:n tuen ja yksityisten investointien yhdistelmän ansiosta Espooseen saadaan pian uusia kouluja ja päiväkoteja, joista pääsee nauttimaan noin 4 000 lasta ja nuorta". "Olen iloinen siitä, että Euroopan investointiohjelmalla tuetaan koulutushankkeita, ja onnittelen Espoota siitä, että se on allekirjoittanut sopimuksen Suomen ensimmäisestä kunnallisesta yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuushankkeesta."

"Hankkeella on mitattavissa olevat kestävyystavoitteet, ja se on laatuaan ensimmäinen suomalaisen kunnan toteuttama rakennusalalla", sanoo NIB:n pääjohtaja Henrik Normann. "Varhaiskasvatukseen tehtävien investointien ansiosta Espoo voi pitää koulujen opetusryhmät pieninä ja tarjota kehittyneitä oppimisympäristöjä. Tällä odotetaan olevan myönteisiä ja laajalle ulottuvia vaikutuksia myöhempiin opinto- ja työmarkkinatuloksiin."

"Espoon yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuushanke on tärkeä virstanpylväs Suomen markkinoilla ja erinomainen esimerkki kunnan, sijoittajien yhteenliittymän ja rahoituslaitosten saumattomasta yhteistyöstä", toteaa OP Yrityspankki Oyj:n toimitusjohtaja Katja Keitaanniemi. OP Yrityspankki toimi liiketoimen ainoana kaupallisena luotonantajana ja maailmanlaajuisena järjestelijänä.

Hankkeella edistetään Espoon toimia kouluverkon optimoimiseksi ja nykyaikaistamiseksi. Koulurakennukset tulevat alueille, joilla väestö on kasvussa, ja koulut on suunniteltu siten, että niissä on mahdollista hyödyntää erityisesti nykyaikaisia opetusmenetelmiä ja tieto- ja viestintätekniikkaa. Lisäksi niissä noudatetaan korkeita energiatehokkuusvaatimuksia, mikä tuo hankkeelle lisäarvoa EU:n tavoitteiden näkökulmasta.

"Olemme erittäin iloisia voidessamme omalta osaltamme osallistua Espoon kaupungin Koulut kuntoon -ohjelmaan ja tarjota lapsille turvallisia, terveellisiä ja toimivia tiloja", toteaa Kumppanuuskoulut Oy:n toimitusjohtaja Jaakko Kouvalainen.

Koulustrategialla on Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti neljä korkeatasoista tavoitetta: tasa-arvon ja osallisuuden edistäminen, laadukkaiden oppimistulosten edistäminen, elinikäisen oppimisen edistäminen ja sellaisen koulutuksen suunnitteleminen, joka vastaa henkilökohtaisiin, sosiaalisiin, kulttuurisiin ja taloudellisiin tarpeisiin. EIP tarjoaa pitkäaikaista rahoitusta terveisiin ja kestäviin investointihankkeisiin, joilla edistetään EU:n poliittisia tavoitteita. Tämä hanke on näihin tarkoituksiin erinomaisen sopiva.

Helsngin Messukeskus
2020
Messut peruttu
toistaiseksi
koronaviruksen
(COVID-19)
vuoksi.
Turun Messukeskus
2020
Messut peruttu
toistaiseksi
koronaviruksen
(COVID-19)
vuoksi.
Päivän kurssi
Viimeisimmät uutiset
Koeajossa
Yhteistyössä