Arvio: Koronapandemia supisti matkailijoiden kulutusta Suomessa yli 40 prosenttia

Vuonna 2020 suomalaiset ja ulkomaiset matkailijat käyttivät Suomessa rahaa 9,3 miljardia. Se on 42 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019, jolloin kulutus oli 16,1 miljardia euroa. Koronapandemia on siis leikannut matkailijoiden kulutuksesta Suomessa lähes 7 miljardia euroa.

Kuva: Anita Reiman© Teksti: Business Finland

Matkailun kokeman menetyksen mittakaava paljastuu, kun katsotaan Suomen talouden kehitystä, sillä Suomen bruttokansantuotteen lasku vuodelta 2020 on jäämässä noin 3 prosenttiin.

Tiedot käyvät ilmi suomalaisten ja ulkomaalaisten matkailijoiden Suomessa vuonna 2020 käyttämän rahan eli matkailukysynnän ennakkoarviosta. Arvion ovat laatineet yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriö, Visit Finland, Tilastokeskus, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry ja Suomen Matkailualan liitto SMAL ry. Toimijat ennakoivat jo syyskuussa 2020 matkailukysynnän kehitystä Suomessa, ja arvio vaikuttaa toistaiseksi käytettävissä olevien tilastotietojen perusteella toteutuneen.

Kansainvälisessä matkailussa kulutus supistui rajusti

Koronapandemian leviämisen johdosta tehdyt matkustuslinjaukset ja rajoitustoimet Suomessa sekä muissa maissa vaikuttivat rajat ylittävään matkailuun vakavasti. Vuonna 2020 koronakriisi leikkasi ennakkoarvion mukaan ulkomaisesta matkailijoiden kulutuksesta Suomessa lähes 67 prosenttia eli 3,3 miljardia euroa. Ennakkoarvion mukaan suomalaisten ulkomaanmatkailusta aiheutuva kulutus Suomessa väheni 73 prosenttia eli noin 1,7 miljardia euroa.

- Syksyllä tehdyt arviot matkailukysynnän supistumisesta osuivat valitettavan hyvin kohdilleen. 3,3 miljardin euron vaje ulkomaisten matkailijoiden Suomeen tuomista tuloista on valtava summa, joka näkyy lähes jokaisen matkailuyrityksen kassassa. Luvusta voi myös päätellä, mikä vaikutus tällä on alan työllisyyteen, Visit Finlandin johtaja Kristiina Hietasaari kommentoi.

Matkailun tilanteeseen Suomessa vaikuttaa voimakkaasti kansainvälisen matkailun käynnistyminen. Suomeen suuntautuva matkailu ja suomalaisten ulkomaanmatkailu elpyvät huomattavasti kotimaanmatkailua hitaammin.

- Odotukset vuotta 2021 kohtaan ovat kääntyneet koko ajan synkemmäksi, vaikka jo viime vuonna nähtiin, että paluu koronaa edeltävälle tasolle tulee viemään pitkään. Nyt olisi kuitenkin päätettävä ratkaisuista, millä matkailu ulkomailta Suomeen voidaan tehdä mahdolliseksi viimeistään kesällä. Toista samanlaista vuotta kuin 2020 matkailuala ei kestä, Hietasaari jatkaa.

Arviot vuodelle 2021 julkaistaan maaliskuussa

Vuonna 2020 työ- ja elinkeinoministeriö laati virkatyönä matkailukysynnän kehitystä kuvaavat arviot yhdessä Visit Finlandin, Tilastokeskuksen, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n ja Suomen Matkailualan liitto SMAL ry:n kanssa. Arviot julkaistiin ensimmäisen kerran 6.5.2020, ja ne päivitettiin 9.9.2020.

Matkailukysynnän kehitysarvioiden päivitys julkaistaan seuraavan kerran 17.3.2021 järjestettävässä Visit Finlandin webinaarissa.

Matkailukysyntä kuvaa matkailupalveluiden ja -tuotteiden ostamiseen käytettyä rahamäärää vuoden aikana. Matkailun kokonaiskysyntä sisältää suomalaisten ja ulkomaisten matkailijoiden kulutusmenot Suomessa. Arviot kuvaavat koronaviruksen vaikutuksia matkailun kokonaisuuteen Suomessa.

.
Päivän kurssi
Viimeisimmät uutiset
Koeajossa
Yhteistyössä