Suomen pohjoisimmat Sustainable Travel Finland -yritykset

Vastavalo / Seppo Alatalo©

Inarissa sijaitsevat AT Nature ja Angeli reindeer farm ovat Suomen pohjoisimmat ja ensimmäiset Saamenmaalla sijaitsevat Visit Finlandin kestävän matkailun Sustainable Travel Finland -merkin saaneet kohteet. Merkin saadakseen yrityksen täytyy täyttää kriteeristö, joka huomio niin taloudellisen, ekologisen, sosiaalisen kuin kulttuurisen kestävyyden.

Kuva: Vastavalo / Seppo Alatalo© Teksti: Business Finland

Visit Finlandin luoman Sustainable Travel Finland -merkin tavoitteena on edistää kestävää matkailua Suomessa, viestiä yhtenäisemmin Suomesta kestävän matkailun maana, helpottaa matkailijoiden valintoja matkustuspäätöksiä tehtäessä sekä käynnistää ja lisätä kestävän matkailun yhteistyötä kunnan ja muiden julkisten toimijoiden, alueorganisaatioiden ja yritysten välillä.

- AT Nature ja Angeli reindeer farm ovat molemmat esikuvallisia tapauksia siitä, kuinka vastuullista ja aitoa matkailuliiketoimintaa voi ammentaa yrittäjien omasta asiantuntemuksesta. Yritykset ovat myös esimerkillisesti tehneet vastuullisuustyön näkyväksi ja matkailijan elämyksellisesti koettavaksi, Business Finlandiin kuuluvan Visit Finlandin kestävän matkailun ohjelmapäällikkö Liisa Kokkarinen kertoo.

AT Nature on matkailualan ohjelmapalveluyritys, jossa luonnontieteiden erikoistuntemus on keskeinen tekijä. AT Naturen tuotteet tutustuttavat asiakkaan Inarin, Utsjoen ja Pohjois-Norjan arktisen luonnon erityispiirteisiin. Jo yritystä suunniteltaessa AT Naturen omistajille oli itsestään selvää kehittää liiketoiminta mahdollisimman kestäväksi ja vastuulliseksi.

- Tuotteissamme yhdistyy perinteiset ohjelmapalvelutuotteet kuten lumikenkäily ja melonta sekä erilaiset luonnontuntemukseen liittyvät teemat kuten linnut ja kasvit. Tarjoilumme vieraille koostuvat suurimmaksi osaksi lähi- ja luomuruuasta, joista osan hankimme itse kalastamalla, marjastamalla ja sienestämällä. Satoaikana myös vieraamme pääsevät itse kokemaan keräilytaitojaan, AT Naturen omistaja ja toimitusjohtaja Terhi Hultamo kertoo.

Angeli reindeer farm tuottaa vastuullista elämysmatkailua aidolla pienellä porotilalla, jossa porot laiduntavat vapaina perinteisen saamelaisen poronhoidon mukaan. Vierailuilla kerrotaan tarinoiden kautta luonnon monimuotoisuuden tärkeydestä poronhoidolle ja paikalliselle luonnolle. Angeli reindeer farmilla matkailijoita varten ei rakenneta mitään uutta, vaan tarjotaan olemassa olevaa ja aitoa.

- Haluan yritykseni pysyvän pienenä ja vastuullisena. Aitona. Kotivierailulla matkailija näkee luonnonmateriaalein rakennetun ja sisustetun kodin. Kerromme matkailijoille omavaraisuuteen pyrkivästä elämäntyylistämme ja siitä, kuinka pidämme luonnosta huolta. Asiakkaamme näkevät itse monimuotoisen luonnon ympärillään. He voivat inspiroitua tiedosta ja viedä tietoa eteenpäin omissa valinnoissaan, Angeli reindeer farmin yrittäjä Anne Karhu-Angeli kertoo.

Asiakkaiden monimuotoisuus on nykypäivää

Molemmat inarilaiset yritykset tekevät aktiivisesti työtä sosio-kulttuurisen vastuun eteen, kunnioittaen paikallisten ihmisten elämää ja alkuperäiskansojen kulttuuria.

- Angeli reindeer farm sijaitsee saamelaisten kotiseutualueella. Yritykseni on tarkka viestiessään saamelaisuudesta, emmekä esimerkiksi esineellistä saamelaisuutta. Esittelemme ylpeydellä perinteisiä aitoja käsitöitä ja pukuja sekä kerromme perinteisestä saamelaisesta poronhoidosta, historiasta, saamen kielten elvytyksestä ja mytologiasta, itsekin saamelaiseen perheeseen kuuluva Karhu-Angeli selventää.

Molemmat yritykset ovat myös sateenkaariystävällisiä, eli heille ovat kaikki tervetulleita ihonväristä, seksuaalisuusesta suuntautumisesta, sukupuolesta, uskonnosta, kulttuurista, vammaisuudesta tai iästä huolimatta.

- Sosio-kulttuurinen vastuu on iso osa Sustainable Travel Finland -ohjelmaa. Ihmisten monimuotoisuus ja asiakkaiden osallistaminen ovat tärkeä osa matkailua nykypäivänä. Tavoitteenamme on tarjota yhdenvertaista vieraanvaraisuutta ja jatkuvaa pyrkimystä kehittää matkailukohteita, -tuotteita ja -palveluja palvelemaan kaikkia kuluttajaryhmiä, jotta he voivat tasa-arvoisesti ja itsenäisesti kokea ja saavuttaa mahdollisimman monipuolisia matkailuelämyksiä. Ketään syrjimätön, kaikkia koskeva matkailu takaa osaltaan avoimen, yhdenvertaisen, osallisuutta edistävän ja tasa-arvoisen yhteiskunnan toteutumisen ja edistää kestävän kehityksen tavoitteita, Kokkarinen kertoo.

.
Päivän kurssi
Viimeisimmät uutiset
Koeajossa
Yhteistyössä