Portugalin uusi kolmivuotinen suunnitelma: haluaa maailman vastuullisimpien matkakohteiden joukkoon

ATA Azores Tourism©

Portugali on valittu toistuvasti maailman parhaaksi matkakohteeksi, ja nyt maa haluaa olla kärkikastissa myös kestävässä kehityksessä. Lähtökohtana ovat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, kiertotalous sekä alan sidosryhmien ja henkilöstön osallistaminen. Tavoitteena on muun muassa kasvattaa energiatehokkaiden matkailuyritysten määrää 50 prosentilla ja antaa 50 000:lle matkailualan työntekijälle vastuullisuuskoulutus vuoteen 2023 mennessä.
 
Kuvat: ATA Azores Tourism©, AT Algarve©, Francisco Correia© / Turismo Madeira©, João Paulo© Teksti: Visit Portugal©    
     
Portugali on valittu kansainvälisen matkailualan palkintogaalassa moneen kertaan maailman parhaaksi matkakohteeksi. Nyt maa on juuri julkistanut uuden kolmivuotisen suunnitelman, jolla se pyrkii ykköseksi toisellakin saralla: Portugali haluaa olla yksi maailman vastuullisimmista matkakohteista vuoteen 2023 mennessä. Portugali pyrkii maailman kilpailukykyisimpien, turvallisimpien ja vastuullisimpien matkakohteiden joukkoon panostamalla kehitykseen, joka on taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää.

AT Algarve©

- Ilmastonmuutos, energiamurros, digitalisaatio ja kestävä kehitys ovat jo pitkään olleet suuria puheenaiheita Portugalin politiikassa. Portugalin matkailualan avainsanoja ovat samalla olleet laatu ja turvallisuus. Nyt maa ottaa askelen eteenpäin asettamalla matkailualalle kunnianhimoisia tavoitteita suunnitelmassa, joka kattaa kaikki edellä mainitut osatekijät. Matkailulla on suuri merkitys Portugalin taloudelle, ja kilpailukyvyn uskotaan jatkossa nivoutuvan yhä enemmän kestävään kehitykseen, kertoo Visit Portugalin Pohjoismaiden-johtaja Stig Kaspersen.

Suora kytkös kestävyystavoitteisiin

João Paulo©

Matkailu tukee välillisesti ja välittömästi YK:n kaikkien 17 kestävyystavoitteen toteutumista. Erityisen tiiviisti matkailualaan liittyvät tavoitteet nro 8 (ihmisarvoinen työ ja talouskasvu) ja 14 (vedenalainen elämä). Matkailu on valitettavasti yksi niistä aloista, joka kärsii eniten ilmastokriisistä, ja samalla se paradoksaalista kyllä myös kiihdyttää kriisiä. Matkailualan ilmastovaikutukset tulisi siksi saada mahdollisimman pieneksi parantamalla resurssitehokkuutta ja vähentämällä hiilidioksidipäästöjä.

Pandemia ajattelutapojen uudistajana

Tämänvuotinen koronapandemia on muuttanut monin tavoin yhteiskunnan dynamiikkaa, synnyttänyt talouskriisin ja auttanut samalla vähentämään ympäristökuormitusta. Tutkimukset viittaavat itse asiassa siihen, että talouden elvytys ei tällä kertaa johda ekologisten ja sosiaalisten näkökohtien sivuuttamiseen samalla tavoin kuin aiemmissa talouskriiseissä. Pandemia nähdään päinvastoin mahdollisuutena kiihdyttää kestävien käytäntöjen ja periaatteiden omaksumista liiketoiminnan kehityksessä. Maailman matkailujärjestön (UNWTO) mukaan kriisi antaa myös matkailualalle mahdollisuuden arvioida käytäntöjä uudelleen ja selvitä kriisistä entistä vahvempana ja vastuullisempana.

Turismo Madeira©

Huomio koulutukseen ja kiertotalouteen

Portugali haluaa nousta maailman vastuullisimpien matkakohteiden joukkoon panostamalla kiertotalouteen, jossa pyritään vähentämään, kierrättämään ja uusiokäyttämään materiaaleja ja energiaa.

Käytännössä maa on päättänyt keskittyä seuraaviin osa-alueisiin:

    Toimitaan YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitteen mukaisesti.
    Minimoidaan ilmastonmuutoksen vaikutus.
    Keskitytään kiertotalouteen.
    Sitoutetaan matkailualan sidosryhmät yhteisten velvoitteiden toteutukseen.
    Edistetään Portugalin matkailustrategian toteutumista vuoteen 2027 mennessä.
    Tuetaan UNWTO:n visiota, jonka mukaan matkailualan elpymisen koronakriisistä tulisi olla vastuullista.

Portugali on asettanut seuraavat tavoitteet, jotka pyritään saavuttamaan vuoteen 2023 mennessä:

    50 % enemmän matkailuyrityksiä, jotka toimivat energiatehokkaasti ja joiden vesi- ja jätehuolto on kestävän kehityksen mukaista
    20 % vähemmän kertakäyttömuovia kaikissa neljän ja viiden tähden matkailuyrityksissä
    25 000 jäsentä Clean & Safe -ohjelmassa sekä 30 000 Clean & Safe -koulutuksen saanutta ja 1 000 auditoitua kohdetta
    50 000 vastuullisuuskoulutuksen saanutta matkailualan ammattilaista

  • ATA Azores Tourism©
  • AT Algarve©
  • João Paulo©
  • Turismo Madeira©
Helsngin Messukeskus
2020
Messut peruttu
toistaiseksi
koronaviruksen
(COVID-19)
vuoksi.
Turun Messukeskus
2020
Messut peruttu
toistaiseksi
koronaviruksen
(COVID-19)
vuoksi.
Päivän kurssi
Viimeisimmät uutiset
Koeajossa
Yhteistyössä