XFM®

TEKIJÄNOIKEUDET

Verkkosivujen www.freshmedia.fi, www.golfmatkailu.info, www.golfmatkailu.com, www.ladygolflehti.fi ja toolonpalveluhakemisto.fi sekä printtijulkaisujen sisältö on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Verkkosivujen ja printtijulkaisujen kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat XFM®:n alaisina tai sisällä tai muilla verkkosivuille ja printtijulkaisuihin tietoa tuottavilla tiedontuottajilla. XFM® pidättää itsellään kaikki oikeudet www.freshmedia.fi, www.ladygolflehti.fi ja www.toolonpalveluhakemisto.fi-sivujen sisältöön ellei sivuilla toisin ole mainittu.

Ohjelmien oikeudet ovat lisenssinhaltijoilla.

Palvelun sisällön tai sisällön osan saattaminen yleisön saataviin levittämällä, esittämällä tai näyttämällä julkisesti tai varastointi tai kappaleiden valmistaminen sisällöstä tai sen osasta ilman XFM®:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta on kielletty.
Asiakkaalla ei ole oikeutta palvelun tai sen osan julkaisemiseen tai edelleen luovuttamiseen. Kielto koskee sekä vastikkeellisia että vastikkeettomia luovutuksia sekä tilanteita, joissa palvelu saatetaan kolmansien saataville. Asiakkaalla ei ole oikeutta muodostaa palvelusta tai sen osasta uutta teosta tai uutta palvelua.

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää palvelua ja sen osia yksityiseen käyttöön sekä valmistaa palvelun osasta muutama kappale omaan käyttöön, opiskeluun, yksityiseen tutkimustoimintaan tai ilman kaupallisia tavoitteita tapahtuvaan harrastustoimintaan.
Asiakkaalla on oikeus käyttää palvelua ammatillisen tiedon hankkimiseen muuhun kuin yrityksen toimintaan suoranaisesti liittyvän määrätyn toimenpiteen suorittamiseksi, kuten tuotteen valmistamiseksi tai julkaisutoimintaan tai muuhun kaupalliseen tarkoitukseen.
Asiakkaalla on oikeus ottaa palvelu tai sen osa viranomaisen tai yrityksen toiminnassa suoranaisesti käytettäväksi (esimerkiksi sisäinen tiedotuskäyttö, tiedostojen ylläpito, koulutuskäyttö ja esitelmöinti).

Palvelu on asiakkaan käytettävissä lähtökohtaisesti 24 tuntia vuorokaudessa. Asiakas ottaa palveluun yhteyden verkkoselaimella.
Asiakas on vastuussa tilaajakohtaisen käyttäjätunnuksen salassapidosta sekä sillä tapahtuneesta käytöstä. Asiakkaan tulee ilmoittaa välittömästi XFM®:lle käyttäjätunnuksen ja salasanan katoamisesta tai paljastumisesta kolmannelle osapuolelle. Ilmoitus tulee tehdä sähköpostilla osoitteeseen info@freshmedia.fi. Asiakas vastaa kaikista niistä kustannuksista, jotka syntyvät hänen käyttäjätunnuksensa käyttämisestä, kunnes hän on ilmoittanut XFM®:lle käyttäjätunnusten katoamisesta tai joutumisesta kolmannen haltuun ja XFM® on kuitannut vastaanottaneensa mainitun ilmoituksen. Mahdollisesti käyttämättä jäänyt lukuoikeus voidaan siirtää uusille käyttäjätunnuksille, mutta lukuoikeutta vastaavaa euromäärää ei palauteta asiakkaalle. XFM®:llä on oikeus periä asiakkaalta uusien käyttäjätunnusten ja salasanojen antamisesta mahdollisesti aiheutuvat kustannukset kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.
Maksullisen palvelun käyttöoikeuden siirtäminen on kielletty ilman XFM®:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Asiakas on korvausvelvollinen XFM®:lle ja suoraan muille tahoille mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- tai sopimuksenvastaisista toimistaan.

ILMOITUKSET

Ilmoitusten julkaisuun sovelletaan kulloinkin voimassaolevan mediakortin ehtoja.

Ilmoittaja on vastuussa ja korvausvelvollinen mainontansa aiheuttamista mahdollisista vahingoista kolmannelle osapuolelle ja/tai XFM®:lle.

Mahdolliset aineiston peruuttamiset tulee tehdä kirjallisesti viikon (seitsemän päivän) sisällä ilmoituksen jättöpäivästä lukien ennen ko. päivän klo 16.00. Sen jälkeen tulevia peruutuksia ei voida huomioida, koska aineisto siirtyy automaattisesti painoon.
Viikon sisällä peruutetusta ilmoituksesta veloitetaan 30 % ilmoituksen myyntihinnasta, johon lisätään alv 24 %.

XFM®:n vastuu rajoittuu ilmoituksen korjaamiseen tai poistamiseen. Välillisiä tai välittömiä vahinkoja ei korvata. Rahallisia korvauksia tai lehti-ilmoituksia ei myönnetä verkossa olleen mahdollisen virheen tai puutteen vuoksi.

YLEISET EHDOT: WWW.FRESHMEDIA.FI

Käydessäsi XFM®:n internetsivuilla hyväksyt samalla alla mainitut ehdot sinua sitoviksi. Sivuja ei saa käyttää, ellei sitoudu noudattamaan alla olevia ehtoja. Näiden sivujen ja niiden sisällön omistusoikeudet kuuluvat XFM®:lle. Kaikki oikeudet kaikissa maissa pidätetään.

Näiden sivujen sisällön tai sen osan julkaiseminen, jäljentäminen, siirtäminen tai säilyttäminen ilman oikeuksien omistajan kirjallista lupaa on kielletty, lukuun ottamatta näiden käyttöehtojen mukaista omalla henkilökohtaisella tietokoneella säilyttämistä tai tulostamista henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön. Sisällön muokkaaminen tai käyttö muuhun tarkoitukseen on kielletty.

Näiden internetsivujen sisältö toimitetaan sitoumuksetta ja sellaisenaan, eikä sivujen omistaja anna minkäänlaista välitöntä tai välillistä takuuta sivujen ja niiden sisällön oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai tarkkuudesta. XFM® pidättää oikeuden muuttaa sivuja tai estää niiden käytön milloin tahansa. XFM® ei vastaa kolmannen osapuolen tuottamasta tai julkaisemasta materiaalista, josta tai johon näiltä internetsivuilta on linkki.

Emme vastaa sivujen tai osioiden toimivuudesta kaikissa laitteistoissa tai ohjelmistoissa. Emme myöskään vastaa mahdollisten virusten sivujen kautta aiheuttamista välillisistä tai välittömistä vahingoista. XFM® tai näiden sivujen tuottaja ei vastaa mistään vahingosta, joka aiheutuu näiden sivujen käyttämisestä, mukaan lukien välittömät tai välilliset taloudelliset vahingot, tietokoneelle aiheutunut vahinko, tietokoneelle tallennettujen tietojen menetys, ajanhukka tai muu haitta.

Joidenkin palveluiden käyttö tai palvelupyyntö edellyttää käyttäjältä henkilökohtaisten tietojen luovuttamista XFM®:lle. XFM® kerää ja tallentaa nämä tiedot, esim. nimi, postiosoite, sähköpostiosoite, palvelun luonne ja mahdolliset lisätiedot, niille sopivalla tavalla ja niitä käytetään pyyntönne toteuttamiseen. Tietoja ei luovuteta muiden yritysten itsenäiseen käyttöön.

Yrityslogot, valokuvat, videot, tuotenimet ja tavaramerkit ovat XFM®:n omaisuutta.

Kaikki sivuja koskevat riita-asiat käsitellään ja ratkaistaan Suomessa välimiesoikeudessa Suomen lakia soveltaen.

Yhteistyökumppanit

.
Päivän kurssi
Viimeisimmät uutiset
Koeajossa
Yhteistyössä