Kunskap ökar säkerheten: polisen kom ut med en video om hur man bereder sig på farliga situationer

Polisstyrelsen har kommit ut med en video om hur man bereder sig på överraskande farliga situationer. Syftet med videon är att ge råd om hur man ska gå tillväga i hotfulla situationer.

www.poliisi.fi– Även om man i allmänhet kan resa säkert både i hemlandet och utomlands är det ändå möjligt att något kan hända, säger polisinspektör Timo Kilpeläinen vid Polisstyrelsen.

Enligt honom är det viktigt att känna till det rätta sättet att handla, eftersom detta ökar säkerheten.

– Det kan i viss mån jämföras med färdigheter i första hjälpen: ingen vill hamna i en nödsituation, men det är bra att veta hur man ska gå tillväga, säger Timo Kilpeläinen.

Fly, göm dig, slå larm

Instruktionerna på videon består av tre råd: fly, göm dig, slå larm.

• Fly från en farlig situation så snabbt som möjligt. Om du hamnat i en farlig situation ska du i första hand springa din väg. Uppmana andra att följa med. Sök en säker plats.

• Göm dig om du inte kan fly. Sätt telefonen på ljudlöst. Göm dig vid behov bakom ett skydd eller bygg ett skydd av föremål du hittar i omgivningen. Hjälp andra.

• Slå larm. Anmäl den farliga situationen genom att ringa Nödcentralen på numret 112 så fort du är utom omedelbar fara. Om du är utomlands ska du ringa det lokala nödnumret. Ta reda på nödnumret redan på förhand.

Ett lösningsorienterat sätt att behandla rädslor

Överkommissarie Elina Katajamäki vid Polisstyrelsen berättar att videons målgrupp är alla människor som rör sig utomlands eller i Finland.

I många länder har motsvarande videor publicerats redan tidigare.

– I och med att säkerhetsmiljön har förändrats är medborgarna mycket mer upplysta även i Finland och polisen har ombetts ge råd om hur man bereder sig även på allvarliga farliga situationer, berättar Katajamäki.

Videon kan hjälpa föräldrar att på ett lösningsorienterat sätt behandla rädslor som kan väckas i barn som upprepade gånger blir utsatta för nyheter som berättar om våldsgärningar.

Syftet med videon är att öka trygghetskänslan. När man känner till hur man ska handla i olika situationer har man ökad beredskap och kan känna sig lugnare. Det är bra att diskutera tankarna som videon väcker till exempel med den närmaste kretsen.

– Själva videon är inte skrämmande eller dramatisk utan accentuerat neutral, konstaterar Katajamäki.

På videokanalen Poliisitube har polisen även tidigare publicerat anvisningar om hur man bereder sig på olika situationer. Det finns bland annat anvisningar om hur man förebygger lägenhetsinbrott och undviker att falla offer för nätbrottslighet.

Till dagens kurs
Senaste Nytt
I Samarbete med