Järnvägstorget fredas från demonstrationer för att säkra den allmänna ordningen och säkerheten

Helsingfors järnvägstorg och närstående områden i centrum fredas från demonstrationer för att säkra den allmänna ordningen och säkerheten.

www.poliisi.fi

Suomi Maidan-demonstrationen vräktes på måndagen. I fortsättningen är andra motdemonstrationer till demonstrationen på södra delen av Järnvägstorget inte tillåtna på Järnvägstorget.

Polisinrättningen i Helsingfors har under veckan också förhandlat om de nya villkoren med arrangörerna av Stop Deportations/Right to Live-demonstrationen. Det är inte längre tillåtet att fortsätta demonstrera på Järnvägstorget. Man har diskuterat och förhandlat med arrangören om en ny plats för demonstrationen och gett anvisningar om att demonstrationen i fortsättningen får pågå kl. 8.00–21.00. Det är inte tillåtet att demonstrera kl. 21.00–08.00.

Begränsningarna om plats och tid utfärdade av polisen baserar sig på 10 och 12 § i lagen om sammankomster.

Till dagens kurs
Senaste Nytt
I Samarbete med