Framtidssatsning på Lilla Teatern

Helsingfors Stadsteater och Lilla Teatern inleder ett utvecklingsprojekt "Publiken i fokus på Lilla Teatern". Projektets tre tyngdpunkter ligger på publikarbete, servicedesign och kommunikation. Projektet är treårigt och kommer att ledas av Johanna Welander som har en lång erfarenhet av kulturadministration och strategi- och brandutveckling.

Lilla Teatern

Lilla Teaterns avgående konstnärliga ledare Marina Meinander har initierat projektet, som fått uppbackning av styrelsen för Helsingfors teaterstiftelse.

"Publikens önskemål och vanor har förändrats under de senaste decennierna och konkurrensen om människors fritid har ökat markant. Utvecklingsprojektet ger oss möjlighet att göra Lillan till en vital och relevant scen för en allt större publik. Som svenskspråkig scen har vi ett mindre publikunderlag än de övriga scenerna på Stadsteatern. Det gör oss känsliga för trender, men det innebär också att de lösningar vi nu hittar, kan vara lösningar som i framtiden kan implementeras på övriga scener. Utvecklingsprojektet gör Lillan till ett framtidslaboratorium och målsättningen är att öka scenkonstens relevans under 2020-talet", säger Marina Meinander.

"Det är fantastiskt roligt att kunna fortsätta inom kulturfältet och att få vara en kugge i Lilla Teaterns utveckling är ju nästan högtidligt! Jag upplever att Lillan står inför ett spännande skede och verkligen har en unik chans att satsa på publikutveckling och servicedesign på ovanligt bred front - som strategisk satsning, inte bara kompletterande verksamhet i marginalen. Som en av Helsingfors Stadsteaters scener ingår Lilla Teatern i ett större sammanhang. Här finns en tillhörighet som berikar, och som samtidigt tillåter Lillan att understryka sin egen särprägel", kommenterar projektledare Johanna Welander, som tillträder i början av augusti. Hon kommer att samarbeta tätt med nya konstnärlige ledaren Jakob Höglund som i sin tur tillträder i november.

Projektet stöds inledningsvis med betydande summor av Svenska Kulturfonden och Stiftelsen Tre Smeder.

Helsngin Messukeskus
2020
Messut peruttu
toistaiseksi
koronaviruksen
(COVID-19)
vuoksi.
Turun Messukeskus
2020
Messut peruttu
toistaiseksi
koronaviruksen
(COVID-19)
vuoksi.
Till dagens kurs
Senaste Nytt
I Samarbete med