Resande & Kultur

Framtidssatsning på Lilla Teatern

Helsingfors Stadsteater och Lilla Teatern inleder ett utvecklingsprojekt "Publiken i fokus på Lilla Teatern". Projektets tre tyngdpunkter ligger på publikarbete, servicedesign och kommunikation. Projektet är treårigt. . .

Läs mer här »
Bilar

Juha Ruotsalainen ny verkställande direktör för Veho fr.o.m. 1.9.2018

Kenneth Strömsholm och Juha Ruotsalainen


MBA Juha Ruotsalainen har utnämnts till verkställande direktör för Veho Oy Ab från och med 1.9.2018. För tillfället är han direktör för Veho Nyttofordon och medlem i koncernledningen. . .

Läs mer här »
MAINOKSET - ADS