Juha Ruotsalainen ny verkställande direktör för Veho fr.o.m. 1.9.2018

Kenneth Strömsholm och Juha Ruotsalainen
MBA Juha Ruotsalainen har utnämnts till verkställande direktör för Veho Oy Ab från och med 1.9.2018. För tillfället är han direktör för Veho Nyttofordon och medlem i koncernledningen.

Foto och text: Oy Veho Ab©

Under en övergångsperiod till årsskiftet kommer bolagets nuvarande VD Kenneth Strömsholm att agera rådgivare för bolagets nye VD. Strömsholms tid som verkställande direktör hade redan tidigare bestämts att avslutas senast vid slutet av år 2018.

”Veho är i ett utmärkt läge efter Kenneth Strömsholms sex år på VD-posten. Den jämförbara omsättningen växer och resultatet är på rekordnivå. I dagens brytningsläge för bil- och transportbranschen är vi glada att vi kunde hitta en ny VD inom huset. Juha Ruotsalainen har lång erfarenhet i branschen och bolaget, känner till alla intressenter samt en bakgrund av resultatbringande arbete. Han är ett naturligt val till uppdraget som VD”, konstaterar Arto Hiltunen, Vehos styrelseordförande.

”Nu är en naturlig brytpunkt att göra denna förändring. Jag vill tacka alla våra kunder, personalen och våra samarbetspartners. Jag önskar Juha största möjliga framgång i det nya uppdraget”, säger Kenneth Strömsholm, nuvarande VD för Veho.

”Jag känner mig entusiastisk över att återigen ta emot en ny utmaning i ett bekant hus. Bolagets framtid ser ljus ut och vi fortsätter att implementera vår strategi. I vårt dagliga arbete har vi Hållbart Bilägande som ledord, där branschens bästa kundupplevelse står i fokus. Vehos yrkesskickliga och motiverade personal förverkligar detta i vardagen, varje dag”, konstaterar Juha Ruotsalainen, blivande VD fr.o.m. 1.9.

Helsngin Messukeskus
2020
Messut peruttu
toistaiseksi
koronaviruksen
(COVID-19)
vuoksi.
Turun Messukeskus
2020
Messut peruttu
toistaiseksi
koronaviruksen
(COVID-19)
vuoksi.
Till dagens kurs
Senaste Nytt
I Samarbete med