Valtiovarainministeriön budjettiehdotus: veronkorotukset aiheuttavat kaupalle hinnankorotuspaineita

Valtiovarainministeriö julkaisi 16.8. budjettiehdotuksensa vuodelle 2020. Siihen sisältyvät veronkorotukset kohdistuvat etenkin valmisteveroihin; tupakkaan, virvoitusjuomiin ja liikennepolttoaineisiin. Verotuksen kiristyminen aiheuttaa kaupalle lisäkustannuksia. Sen sijaan alkoholiveroon ei ole odotettavissa muutoksia vuonna 2020.

Kuva ja teksti: Kaupan liitto©

Virvoitusjuomien valmistamisesta tai maahantuonnista maksettavaa virvoitusjuomaveroa korotetaan ensi vuonna 25 miljoonalla eurolla. Valtiovarainministeriön mukaan korotuksessa painottuvat sokeripitoiset juomat. ”Painopisteen kohdistaminen sokeripitoisiin juomiin on linjassa hallitusohjelmaan kirjatun tavoitteen kanssa, jonka mukaan virvoitusjuomaveron kansanterveydellistä ohjausvaikutusta vahvistetaan”, kertoo Kaupan liiton veroasiantuntija Toni Jääskeläinen.

Toistaiseksi on vielä epäselvää, miten verokorotus kohdistuisi kauppojen mehustuskoneilla valmistettuihin mehuihin.

Ohjelmansa mukaisesti hallituksen on tarkoitus selvittää marja- ja hedelmämehujen rajaamista pois virvoitusjuomaveron piiristä. ”Ennen selvityksen valmistumista olisi kohtuutonta kohdistaa veronkorotusta tuoreista hedelmistä valmistettuihin mehuihin. Niillä on runsaasti vitamiineja sisältävinä juomina hallitusohjelman peräänkuuluttamia terveyttä edistäviä vaikutuksia”, Jääskeläinen toteaa.

Liikenteen verottamisen osalta päätöksiä tekemättä

Polttoaineiden verotusta kiristetään 250 miljoonalla eurolla vuodeksi 2020. ”Käytännössä hallitusohjelmatavoitteeksi kirjatut korotukset tulisivat voimaan kertarysäyksellä. Polttoaineiden verotuksen kiristykset näkyvät kuluttajien ostovoiman heikentymisenä sekä yritysten kustannusten kasvuna”, Jääskeläinen sanoo.

Budjettiehdotuksesta ei käy ilmi, millaisia laajempia suunnitelmia hallituksella on liikenteen verotuksen uudistamisen suhteen.

”Pelkkien polttoaineverojen korotusten sijaan hallituksen olisi aiheellista tarkastella liikenteen verotusta kokonaisuutena ja autojen käytön verotuksen myötä keventää hankinnan ja omistamisen verottamista”, Jääskeläinen toteaa.

Alkoholivero säilyy ennallaan

Valtiovarainministeriön budjettiehdotuksessa ei korotettaisi alkoholiveroa vuonna 2020. ”Tämä osoittaa hallituksen seuraavan matkustajatuonnin kehitystä hallitusohjelman mukaisesti. Viron toimet laskea alkoholiveroa heinäkuun alussa ovat jo lisänneet matkustajatuontia Suomeen. On erityisen tärkeää, että hallitus seuraa jatkossakin matkustajatuonnin kehitystä ja pidättäytyy veronkorotuksista”, Jääskeläinen sanoo.

Helsingin omat uutiset
Päivän kurssi
Viimeisimmät uutiset
Koeajossa
Yhteistyössä