Our YouTube -channel: click here! Meidän YouTube -kanavamme: klikkaa tästä! Våra YouTube -kanal: klicka här!

Vähittäiskaupan tutkimussäätiö lahjoittaa kuluttajadataa yliopistoille ja korkeakouluille

Vähittäiskaupan tutkimussäätiö tukee kaupan tutkimusta ja opetusta: se antaa graduntekijöiden ja jatko-opiskelijoiden käyttöön dataa ja kaupan ajankohtaisiin ilmiöihin liittyviä aineistoja. Ensimmäinen, tänä keväänä koottava aineisto pureutuu nuorten ostokäyttäytymiseen ja kuluttamiseen.

Kaupan liitto

Vähittäiskaupan tutkimussäätiö kerää vuosittain kuluttajiin tai johonkin muuhun ajankohtaiseen teemaan liittyvän aineiston, jonka se luovuttaa korkeakouluille ja tutkimuksesta ja opetuksesta vastaaville professoreille tai tiimien vetäjille. Nämä sitoutuvat ohjaamaan graduja ja väitöskirjoja, joissa kyseistä dataa käytetään. Dataa voi lisäksi hyödyntää opetuksessa ja muussa tutkimuksessa.

Ensimmäinen kuluttajadata kerätään tämän kevään aikana, ja se on yliopistojen ja korkeakoulujen käytettävissä heti syyslukukauden alkaessa. Datan aiheena on ”Arvot, aika ja kulutus – nuorten ostamisen tavat ja kuluttaminen”.

”Nuorten arvot ja toimintatavat heijastavat pitkälti tulevaisuuden kuluttamista. Aikoinaan esimerkiksi verkkokauppaostaminen, vertaisverkkokauppa tai vegaaninen ruokavalio yleistyivät nimenomaan ensin nuoremmissa ikäluokissa. Nuoremmat kuluttajat ovat etujoukoissa alkaneet käyttää myös esimerkiksi mobiilimaksamista ja itsepalvelukassoja”, kertoo Jaana Kurjenoja, Vähittäiskaupan tutkimussäätiön puheenjohtaja ja Kaupan liiton pääekonomisti.

”Tämän päivän nuoret kuluttajat määrittävät pitkälti tulevaisuuden kaupan rakenteita ja yritysten koko olemassaoloa. Jotta suomalainen kauppa pystyisi ennakoimaan tulevaa kuluttajaa ja tulevia kulutustapoja, on tärkeää tutkia 18–24-vuotiaita; heidän arvojaan, ajankäyttöään ja tapoja, joilla uusia välineitä ja palveluita omaksutaan.”

Kurjenojan mukaan kuluttajaymmärrys on tärkeää kaikille kaupoille, mutta erityisen tärkeää se on pienille kaupoille japalveluita tarjoaville yrityksille, jotta ne pystyisivät palvelemaan entistä paremmin kansainvälistä digikuluttajaa. Tulevaisuuteen katsova kuluttajaymmärrys on olennaista myös kaupan tutkimukselle, koulutukselle ja tuleville kaupan ammattilaisille.

Vähittäiskaupan tutkimussäätiön lisäksi datan keruun kustannuksia jakaa Vähittäiskaupan Ammattikasvatussäätiö.

A-lehdet tutki: Suomalaiset remontoivat nyt pintoja, pihaa ja vapaa-ajan asuntoja – vaikeinta on valita tekijät ja tarvikkeet, mutta valmiista työstä tunnetaan suurta ylpeyttä

Mainoksen tunnistettavuus ja alaikäiskysymykset vaikuttajamarkkinoinnin haasteita

Oikealla tiedolla petoksia voidaan estää - ikäihmisille neuvoja vaikka jumpan lomassa

Kauppaa koskevasta erityissääntelystä pitää luopua maankäyttö- ja rakennuslakia uudistettaessa

MTK hallituksen budjettiesityksestä: Maatalouden kannattavuuskriisin on löydettävä ratkaisuja markkinoilta

MTK haluaa, että Suomi on jatkossakin edelläkävijä eläinten hyvinvoinnissa

Normet kasvaa ja kannattavuus parani roimasti

Suomalaisyritykset moninkertaisia voittajia 15. vuosittaisessa International Business Awards® -kilpailussa

Poliisi kaipaa vihjeitä etsityimmistä henkilöistä

Kysely: Leasing on vakiinnuttanut paikkansa yritysten hankintatapana – tietoa tarvittaisiin lisää

Otaniemeen syntyy ainutlaatuinen älykkään energian testialusta

Näin sähköpostivarkaat olivat saada helsinkiläisyritykseltä miljoonien eurojen saaliin

Asuntomurtojen määrä kasvanut - suojaa asuntosi ja ilmoita poliisille

Laajojen järjestelmähankkeiden sudenkuopat ovat vältettävissä – Onnistumiseen vaikuttaa myös asiakkaan taito ostaa

Mari Kiviniemi Kaupan liiton toimitusjohtajaksi

Päivän kurssi
Viimeisimmät uutiset
Koeajossa
Yhteistyössä