Tarjoamamme palvelut: katso CV:mme                                     

Vähittäiskaupan tutkimussäätiö lahjoittaa kuluttajadataa yliopistoille ja korkeakouluille

Vähittäiskaupan tutkimussäätiö tukee kaupan tutkimusta ja opetusta: se antaa graduntekijöiden ja jatko-opiskelijoiden käyttöön dataa ja kaupan ajankohtaisiin ilmiöihin liittyviä aineistoja. Ensimmäinen, tänä keväänä koottava aineisto pureutuu nuorten ostokäyttäytymiseen ja kuluttamiseen.

Kaupan liitto

Vähittäiskaupan tutkimussäätiö kerää vuosittain kuluttajiin tai johonkin muuhun ajankohtaiseen teemaan liittyvän aineiston, jonka se luovuttaa korkeakouluille ja tutkimuksesta ja opetuksesta vastaaville professoreille tai tiimien vetäjille. Nämä sitoutuvat ohjaamaan graduja ja väitöskirjoja, joissa kyseistä dataa käytetään. Dataa voi lisäksi hyödyntää opetuksessa ja muussa tutkimuksessa.

Ensimmäinen kuluttajadata kerätään tämän kevään aikana, ja se on yliopistojen ja korkeakoulujen käytettävissä heti syyslukukauden alkaessa. Datan aiheena on ”Arvot, aika ja kulutus – nuorten ostamisen tavat ja kuluttaminen”.

”Nuorten arvot ja toimintatavat heijastavat pitkälti tulevaisuuden kuluttamista. Aikoinaan esimerkiksi verkkokauppaostaminen, vertaisverkkokauppa tai vegaaninen ruokavalio yleistyivät nimenomaan ensin nuoremmissa ikäluokissa. Nuoremmat kuluttajat ovat etujoukoissa alkaneet käyttää myös esimerkiksi mobiilimaksamista ja itsepalvelukassoja”, kertoo Jaana Kurjenoja, Vähittäiskaupan tutkimussäätiön puheenjohtaja ja Kaupan liiton pääekonomisti.

”Tämän päivän nuoret kuluttajat määrittävät pitkälti tulevaisuuden kaupan rakenteita ja yritysten koko olemassaoloa. Jotta suomalainen kauppa pystyisi ennakoimaan tulevaa kuluttajaa ja tulevia kulutustapoja, on tärkeää tutkia 18–24-vuotiaita; heidän arvojaan, ajankäyttöään ja tapoja, joilla uusia välineitä ja palveluita omaksutaan.”

Kurjenojan mukaan kuluttajaymmärrys on tärkeää kaikille kaupoille, mutta erityisen tärkeää se on pienille kaupoille japalveluita tarjoaville yrityksille, jotta ne pystyisivät palvelemaan entistä paremmin kansainvälistä digikuluttajaa. Tulevaisuuteen katsova kuluttajaymmärrys on olennaista myös kaupan tutkimukselle, koulutukselle ja tuleville kaupan ammattilaisille.

Vähittäiskaupan tutkimussäätiön lisäksi datan keruun kustannuksia jakaa Vähittäiskaupan Ammattikasvatussäätiö.

Päivän kurssi
Viimeisimmät uutiset
Koeajossa
Yhteistyössä