Tutkimus: 85 % markkinointi- ja viestintäpäättäjistä pitää brändinrakennusta sisältömarkkinoinnin tärkeimpänä tehtävänä – vain 20 % mittaa, mitä se brändille tekee

Markkinointi- ja viestintäpäättäjät pitävät sisältömarkkinoinnin ensisijaisena tehtävänä brändinrakennusta, kertoo Taloustutkimuksen A-lehtien ja Generon toimeksiannosta toteuttama tuore tutkimus. Kuitenkin vain 47 % vastaajista sanoo, että heillä on selkeä sisältöstrategia.

A-lehdet Oy

Sisältömarkkinointi nyt ja tulevaisuudessa -tutkimus selvitti, miksi ja miten yritykset tekevät sisältömarkkinointia, millä mittareilla sitä mitataan ja miten yritykset aikovat panostaa sisältömarkkinointiin tulevaisuudessa. Tutkimukseen vastasi 294 eri yrityksen edustajaa keväällä 2019.

Tulosten mukaan:

 - 85 % markkinointi- ja viestintäpäättäjistä pitää sisältömarkkinoinnin ensisijaisena tarkoituksena brändimielikuvan rakentamista.

- Lähes 90 % markkinointi- ja viestintäpäättäjistä uskoo sisältömarkkinoinnin lisääntyvän yrityksessään tulevaisuudessa. 0% uskoi sen vähentyvän.

- 27 % vastaajista on päässyt sisältömarkkinoinnille asetettuihin tavoitteisiin.

- 26 % pitää sisältömarkkinointia tehokkaana.

- Vain 56 % mittaa ylipäänsä sisältömarkkinointia, alle 20 % käyttää siihen brändimittareita.

Datasta puhuvat kaikki, harva mittaa

Tutkimuksesta selviää, että sisältömarkkinointi on astumassa isompiin saappaisiin. Sillä on tärkeä rooli brändinrakennuksessa, mutta oikeita mittareita on haasteellista löytää. Sisältömarkkinointia ylipäätään mittaa puolet (56%) vastaajista, mutta brändivaikutuksia vain 20 % vastaajista. Vain runsas neljännes (27 %) on päässyt tavoitteisiin. Ei siis ihme, että suuri osa päättäjistä kokee haasteita sisältömarkkinoinnin hyötyjen osoittamisessa.

Oman median merkitys kasvaa

Nyt 91 % vastaajista panostaa sisältöjen mainontaan somessa. Vain 39 % käyttää hakukoneoptimointia saavuttaakseen sisällöilleen yleisön, vaikka se tuo asiakkaita yrityksen luo senkin jälkeen, kun somekampanja loppuu. Tulevaisuus näyttää siltä, että oman digitaalisen median rooli tulee kasvamaan. Eniten (73 %) yrityksissä aiotaan panostaa verkkosivuihin. Somemainonnan osuus tasaantuu.   

Tekemisen johdonmukaisuus puhuttaa

Avoimissa kommenteissa paistoi aito huoli tekemisen johdonmukaisuudesta ja resurssien allokoinnista oikeisiin asioihin. Yksi vastaaja tiivisti ongelman osuvasti: "Kun sisältömarkkinointi on kaikkien vastuulla, se ei ole kenenkään vastuulla."  

Monessa yrityksessä brändipäätökset, markkinointi, viestintä ja sisällöntuotanto kulkevat yhä omia polkujaan, eivätkä ne välttämättä ole synergiassa keskenään. Markkinointi- ja viestintäpäättäjillä on hallittavana valtavasti kanavia, työkaluja, teknologioita ja kumppaneita. Omassa organisaatiossakin asioita saatetaan tehdä päällekkäin.

Voittaja keskittää ja mittaa

"Toimintamalli vaatii muutosta. Parhaissa kasvuyrityksissä markkinointipäätökset tehdään ylimmässä johdossa ja toimintaa kehitetään selkeän sisältöstrategian ja mittaustulosten avulla", sanoo A-lehdet sisältöstudion johtaja Sari Mikkonen-Mannila. "Sisältömarkkinoinnin rooli yrityksissä on kasvanut kansainvälisesti ja tämänkin tutkimuksen mukaan 90 % päättäjistä uskoo sen yhä kasvavan. Nyt pitää uskaltaa uudistaa rohkeasti käytäntöjä, keskittää tekemistä ja asettaa kunnon mittarit kasvulle."

Helsingin omat uutiset
Päivän kurssi
Viimeisimmät uutiset
Koeajossa
Yhteistyössä