Tarjoamamme palvelut: katso CV:mme                                     

Suomesta halutaan oppia – koulutusmatkailu kasvaa

Suomalainen koulutusjärjestelmä tunnetaan maailmalla nykyaikaisista opetussuunnitelmista ja erinomaisista oppimistuloksista. Yhä useammat tahot haluavat tutustua maahan, joka on koulutuksen ”supervalta”. Kiinnostus kasvattaa koulutusmatkailua Suomeen.

Business Finland

Koulutusjärjestelmiä uudistetaan parhaillaan monessa maassa ja digitaalisuus muuttaa oppimista ja koulua kaikkialla. Suomalainen koulutusjärjestelmä tunnetaan kansainvälisesti merkittävästä menestyksestä PISA-tutkimuksessa ja erinomaisista oppimistuloksista, joiden takana ovat korkeasti koulutetut oppimisen ammattilaiset, opetusohjelman sisältö ja koulujen pedagoginen johtaminen.

Koska Suomessa tehdään koulutusta toisin kuin muualla, meiltä halutaan oppia. Menestys on tuonut Suomeen uuden, kansainvälisen matkailijatyypin: Suomen koulutusjärjestelmästä kiinnostuneet matkailijat. Koulutusalan vaikuttajat, opettajat, rehtorit, opiskelijat, koululaiset sekä tutkijat ja yksityiskoulujen omistajat ympäri maailman haluavat tulla tutustumaan Suomeen ja suomalaisiin ja kokeilemaan suomalaista opetustapaa käytännössä.

Koulutusmatkailu hyödyttää myös suomalaista koulua

Kiina, Hongkong, Etelä-Korea, Japani, Intia ja Persianlahden alue ovat viime vuosina osoittaneet kasvavaa kiinnostusta Suomen koulutusmatkailutarjontaa kohtaan. Mielenkiinto kohdistuu yleensä johonkin tiettyyn suomalaisen järjestelmän erityisvahvuuteen, kuten ilmiöpohjaiseen ja tekemällä oppimiseen, tai luonnon hyödyntämiseen oppimisympäristönä.

Koulutusmatkailu eroaa vapaa-ajan matkailusta erityisesti siksi, että matkojen toteuttaminen vaatii tyypillisesti yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin sekä koulutus- ja matkailutoimijoiden kesken. Kysyntää on erityisesti kouluvierailuille päiväkoteihin, peruskouluun, lukioon ja ammattikouluihin, esimerkiksi viikon tai kahden mittaisille opintojaksoille yhdessä suomalaisten koululuokkien kanssa.

Myös opetus- ja kulttuuritoimi hyötyvät suomalaisesta koulutuksesta kiinnostuneista matkailijoista: suomalaiset opettajat ja opiskelijat tutustuvat eri kulttuureihin ja ystävyyssuhteita solmitaan puolin ja toisin. Suomen julkinen sektori tukee laajasti koulutusmatkailua ja jakaa tietoa hyvistä käytänteistä osana työtään kansainvälisissä kokouksissa ja tapaamisissa.

– Me uskomme vastavuoroiseen oppimiseen ja haluamme olla avoimia vaikutteille. Koulutusmatkailu synnyttää palvelutuotantoa, jolla saadaan mielenkiintoisia oppimissisältöjä ja kansainvälistymiskokemuksia sekä suomalaisille että ulkomaalaisille, sanoo kehittämispäällikkö Jouni Kangasniemi Opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Toimintamalli koulutus- ja matkailutoimijoiden yhteistyöhön

Koulutusmatkailulla on hyvät edellytykset kehittyä ja laajentua ympärivuotiseksi toiminnaksi ja kasvaa kaikkialla Suomessa. Koulutusmatkailu palvelee myös yhteiskunnan tarpeita, tuo vientituloja, lisää kansainvälistä ymmärrystä ja edesauttaa Suomen maabrändiarvon rakentumista.

Matkailun valtakunnallisena kehittäjänä ja osana uutta kasvua luovaa Business Finlandia Visit Finland on julkaissut koulutusmatkailun kehittämiseksi suomeksi ja englanniksi Mitä koulutusmatkailu on -opaskirjan, jonka tavoitteena on aktivoida koulutus- ja matkailualan toimijoita kehittämään yhä laadukkaampia ja monipuolisempia koulutusmatkailukokonaisuuksia yhdessä. Se esittelee toimintamallin, jossa koulutusmatkailutuotteet toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä, jolloin matkailijoiden moninaiset odotukset täyttyvät.

– Kouluvierailujen järjestämiseen tarvitaan hyvää yhteistyötä yritysten ja julkisen sektorin välillä. Vastaanottavia oppilaitoksia tarvitaan lisää, sillä matkailuyritykset eivät yksin pysty vastaamaan kasvavaan kysyntään. Koulujen ei tietenkään oleteta tekevän vierailuja ilmaiseksi, vaan nekin on hinnoiteltava, kertoo koulutusmatkailusta vastaava projektipäällikkö Anne Lind Business Finlandin Visit Finland -yksiköstä.

Visit Finland käynnisti maaliskuussa 2017 uuden kehitys- ja markkinointiprojektin ”Educational Travel”. Tavoitteena on saada suomalaisia koulutusmatkailukokonaisuuksia ulkomaisten matkanjärjestäjien ohjelmistoon ja kehittää tuotetarjontaa Suomessa.

A-lehdet tutki: Suomalaiset remontoivat nyt pintoja, pihaa ja vapaa-ajan asuntoja – vaikeinta on valita tekijät ja tarvikkeet, mutta valmiista työstä tunnetaan suurta ylpeyttä

Mainoksen tunnistettavuus ja alaikäiskysymykset vaikuttajamarkkinoinnin haasteita

Oikealla tiedolla petoksia voidaan estää - ikäihmisille neuvoja vaikka jumpan lomassa

Kauppaa koskevasta erityissääntelystä pitää luopua maankäyttö- ja rakennuslakia uudistettaessa

MTK hallituksen budjettiesityksestä: Maatalouden kannattavuuskriisin on löydettävä ratkaisuja markkinoilta

MTK haluaa, että Suomi on jatkossakin edelläkävijä eläinten hyvinvoinnissa

Normet kasvaa ja kannattavuus parani roimasti

Suomalaisyritykset moninkertaisia voittajia 15. vuosittaisessa International Business Awards® -kilpailussa

Poliisi kaipaa vihjeitä etsityimmistä henkilöistä

Kysely: Leasing on vakiinnuttanut paikkansa yritysten hankintatapana – tietoa tarvittaisiin lisää

Otaniemeen syntyy ainutlaatuinen älykkään energian testialusta

Näin sähköpostivarkaat olivat saada helsinkiläisyritykseltä miljoonien eurojen saaliin

Asuntomurtojen määrä kasvanut - suojaa asuntosi ja ilmoita poliisille

Laajojen järjestelmähankkeiden sudenkuopat ovat vältettävissä – Onnistumiseen vaikuttaa myös asiakkaan taito ostaa

Mari Kiviniemi Kaupan liiton toimitusjohtajaksi

Päivän kurssi
Viimeisimmät uutiset
Koeajossa
Yhteistyössä