Euroopan investointirahasto tukee pohjoismaisen Voima Ventures ‑syväteknologiarahaston käynnistämistä yhdessä VTT:n kanssaVoima Ventures investoi erittäin innovatiivisiin teknologia-alan startup-yrityksiin, jotka tekevät työtä tieteellisen kehityksen parissa. Tavoitteena on kerätä yhteensä 50 miljoonan euron rahoitus.
Hanketta tuetaan EU:n talousarviosta pk-yritysten InnovFin-takausjärjestelmän ja Euroopan investointiohjelman kautta.

Kuva: Anita Reiman© Teksti: EIF

Tänään aloittaa toimintansa Pohjoismaiden ensimmäinen riskipääomarahasto, joka investoi yksinomaan syväteknologia- ja tiedelähtöisiin startup-yrityksiin. Voima Ventures yhdistää toiminnassaan tiedelähtöisen innovaation ja yrittäjähenkistä ajattelutapaa edustavat tiimit. Se tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää maailmanlaajuisia verkostoja ja rahoituslähteitä. Keskeisiä sijoittajia ovat Euroopan investointirahasto (EIR) ja Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT), joiden tukena on suomalaisia yksityisiä ja yhteisösijoittajia. Euroopan komission alaisen pk-yritysten InnovFin-takausjärjestelmän tuella rahoitusta myönnetään EIR:stä jopa 20 miljoonaa euroa. Sen taustalla on puolestaan Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR), joka on Euroopan investointiohjelman ydin.

Syväteknologiaan keskittyvät startup-yritykset ovat tiedelähtöisen innovoinnin eturintamassa. Niiden tavoitteena on vastata ihmiskunnan suurimpiin haasteisiin muun muassa lääketieteen, liikenteen ja energian aloilla. Sarjayrittäjä ja startup-sijoittaja Inka Meron sekä VTT Venturesin entisen johtajan Mikko Kumpulaisen perustama Voima Ventures keskittyy tutkimus- ja tiedelähtöisiin startup -yrityksiin Pohjoismaissa ja Baltiassa. Mero on koonnut hankkeen toteuttamista varten perustajaryhmän, jossa yhdistyvät sarjayrittäjien ja syväteknologiasijoittajien asiantuntemus (yhteisyrityskumppanit Kalle Öhman ja Harry Santamäki) sekä vahva globaali markkinointi- ja teknologiayhteisöosaaminen (Olga Balakina, Slush).

"Vaikka investoinnit syväteknologiaan vuonna 2018 olivat 6,6-kertaiset vuoden 2013 investointitasoon verrattuna, niiden osuus Euroopassa sijoitetusta kokonaispääomasta on edelleen ainoastaan 20 prosenttia. Täällä Pohjoismaissa luku on vielä pienempi*. Koska suurimpiin maailmanlaajuisiin haasteisiin vastaaminen edellyttää tieteellisen innovoinnin, yrittäjyyden ja pääoman yhdistämistä, uskomme vakaasti, että seuraavan vuosikymmenen uraauurtavat yritykset tulevat syväteknologian alalta", Voima Ventures -yhtiön perustaja ja toimitusjohtaja Inka Mero toteaa.

Työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen pitää tärkeänä sellaisten startup-yritysten rahoittamista, jotka voivat saada aikaan tieteellisiä läpimurtoja. "Voima Ventures investoi startup-yrityksiin, joiden tekemät tieteelliset läpimurrot voivat muuttaa elämäämme. Rahoitustuella on suuri merkitys tällaisille uusille syväteknologiaan ja tieteeseen perustuville hankkeille, ja nimenomaan tässä EU:lla on tärkeä rooli. Toivotan Voima Venturesille ja sen avulla rahoitusta saaville hankkeille menestystä ja odotan innolla uutisia tulevista innovaatioista", Katainen kertoo.

EIR:n toimitusjohtaja Pier Luigi Gilibert puolestaan toteaa, että Pohjois-Eurooppa tunnetaan laajalti teknologiainnovaatioiden tyyssijana. "EIR uskoo, että tämän riskipääomarahaston rakentaminen yhdessä VTT:n kanssa antaa innovaatioyrityksille jalansijan, jonka ne tarvitsevat toteuttaakseen ideoitaan."

Helsingin omat uutiset
Päivän kurssi
Viimeisimmät uutiset
Koeajossa
Yhteistyössä